+381 60 480 5550

Projektno finansiranje

Veliki stambeni i komercijalni projekti se po pravilu finansiraju putem posebnih kredita za projektno finansiranje. Projektno finansiranje je sistem finansiranja pri kom vlasnik projekta osniva novo preduzeće, odnosno SPV (Special Purpose Vehicle) koje je nosilac projekta i čija je jedina delatnost isključivo zasnovana na aktivnostima projekta i u čije ime apliciraju za kredit, koristeći ostvarene gotovinske tokove i prihode za otplatu kredita. Imovina preduzeća, između ostalog, postaje sredstvo obezbeđenja kredita, a kreditor uzima zalogu nad kapitalom novoosnovane firme.


Korisnik kredita učestvuje u celokupnoj investiciji sa iznosom od 30% do 40%, a veoma često kod stambenih i komercijalnih projekata najveći deo vrednosti imovine korisnika kredita potiče od vrednosti zemljišta i prava gradnje na istom. Alfa Real Estate vrši procenu vrednosti zemljišta i prava gradnje, a što je neophodni element prilikom određivanja učešća investitora u investiciji.


Dodatno, vršimo izradu biznis planova, studija izvodljivosti, kao i studija najbolje i najisplativije upotrebe u fazi analize mogućnosti razvoja projekata iz oblasti nekretnina.


Projektno finansiranje
ALFA Real Estate Beograd

Projektno finansiranje