+381 60 480 5550

Analiza tržišta

Analiza tržišta nekretnina

Istraživanje tržišta je preliminarni korak koji svaki investitor mora preduzeti pre nego što investira u tržište nekretnina. Cilj istraživanja tržišta je da investitor bude siguran da je projekat održiv i da se uklapa u postojeće tržište. Analiza tržišta nekretnina, takođe poznata kao uporedna analiza tržišta, je analiza trenutnih tržišnih vrednosti nekretnina, uporedivih sa imovinom koju investor želi da kupi ili proda.


Zašto uraditi analizu tržišta nekretnina?

Postoji nekoliko razloga zašto je potrebno uraditi analizu tržišta nekretnina, a glavni je da investitori imaju releventne informacije koje omogućavaju bezbedno investiranje. Drugi razlozi zašto je investitorima bitna kvalitetna analiza tržišta nekretnina takođe uključuju:
• Da znaju da li treba da investiraju u jednu oblast, umesto u drugu
• Da identifikuju koji elementi mogu da ometaju ulaganja na određenim mestima
• Da znaju demografske aspekte kako bi odredili razvoj oblasti u koju žele da investiraju
• Da imaju informacije o investicionim projektima u određenim oblastima i da znaju da li će u budućnosti doći do razvoja koji će povećati vrednost imovine.


Proces analize tržišta nekretnina

Korak 1 – Analiza tržišta i njegov razvoj
Kao prvi korak, važno je biti informisan o tržištu na opšti način. Cilj je unaprediti znanje u ovoj oblasti: obim tržišta, trendovi, verovatni razvoj.

Lista pitanja koja treba postaviti kada proučavate tržište nekretnina i njegov verovatni razvoj su:
• Koliki je obim tržišta? Konkretno, u smislu prometa, broja kupaca i/ili zakupaca?
• Kakvo je tržište nekretnina sada?
• Kakvi su izgledi za razvoj narednih godina?
• Kakvi su trenutni trendovi na tržištu?
• Koji proizvodi ili usluge su dostupni na tržištu?
• Koji su Vaši uslovi prodaje?


Korak 2 – Analiza tražnje
Proučavanjem tražnje, cilj je upoznati kupce na tržištu i proceniti da li postoji potencijal za razvoj.

Primer liste pitanja koja treba postaviti kada razmatrate potražnju u istraživanju tržišta nekretnina je dat u nastavku:
• Koliko kupaca ima na ovom tržištu? Kako se ovaj broj menja (povećava, opada, stagnira)?
• Ko su zapravo ti kupci nekretnina? Gde se nalaze?
• Koja je stopa potrošnje kupaca? Kako se ponašaju?
• Koji su kriterijumi izbora potrošača? Koliki im je budžet? Koje su važne tačke za pokretanje kupovine?


Proces analize tržišta nekretnina

Korak 3 – Analiza ponude
Analiza ponude sastoji se od detaljnog proučavanja onoga što Vaši konkurenti već nude na tržištu.

Primer liste pitanja za analizu ponude nepokretnosti:
• Ko su konkurenti na tržištu?
• Koje kompanije imaju najveći tržišni udeo?
• Koja je veličina glavnih konkurenata? Gde se nalaze i kako biraju svoje lokacije?
• Koliko dugo postoje i kakvo je njihovo finansijsko stanje?
• Koje kriterijume koriste neki tržišni učesnici da bi uspeli bolje od drugih?


Korak 4 – Pravna analiza, analiza životne sredine, analiza ESG
Studija životne sredine se sastoji od analize faktora koji mogu uticati na tržište, kao što su važeći propisi, tehnološki razvoj ili bilo koji drugi element koji može imati uticaj.

Primera liste pitanja koja treba postaviti kada proučavate životnu sredinu:
• Koje inovacije utiču na tržište?
• Koji je regulatorni okvir koji reguliše tržište?
• Postoje li zakoni specifični za ovo tržište?
• Koji su trendovi u razvoju zakonodavstva?
• Da li postoje profesionalne grupe ili drugi akteri koji deluju ili utiču na tržište?


Korak 5 – Proces prikupljanja podataka
Proces prikupljanja podataka je jedan od najvažnijih koraka u sprovođenju istraživanja tržišta nekretnina, jer Vam omogućava da prikupite informacije koje će Vam pomoći da utvrdite da li je projekat održiv i da li je Vaša investicija sigurna.


Korak 6 – Izveštaj o rezultatima
Predstavljanje izveštaja sa dobijenim informacijama omogućiće investitorima da izvrše analizu i odrede najbolje strategije za obezbeđivanje investicije.