+381 60 480 5550

Procena vrednosti stana

Prema podacima Republičkog Geodetskog Zavoda, učešće tržišta stanova svake godine iznosi preko 50% u količini novca na tržištu nepokretnosti Srbije, te u tom smislu predstavlja najznačajniji segment tržišta nepokretnosti. Sve značajniji deo tržišta stanova se finansira korišćenjem stambenih kredita, te je procena vrednosti stana obavezni element prilikom procesa odobrenja kredita.


Banke kao sredstvo obezbeđenja prihvataju isključivo stanove sa urednom pravnom dokumentacijom. Kod procena vrednosti stanova za potrebe odobrenja kredita, potrebno je:


• Za izgrađene stanove – List nepokretnosti
• Za stanove u izgradnji – Pravosnažna građevinska dozvola, Prijava radova i uvid u Projekat za građevinsku dozvolu


Procena vrednosti stana
ALFA Real Estate Beograd

Procene vrednosti stanova se vrše i za druge potrebe:


1. Utvrđivanja cene pre ili u toku postupka kupoprodaje
2. Sudski postupci
3. Izvršni postupci
4. Deoba zajedničke imovine, tj. civilna deoba


U praksi, često se vrše procene prilikom deobe zajedničke imovine. Civilna deoba nepokretnosti - javnom prodajom vrši se po pravilima izvršnog postupka na osnovu izvršne isprave donesene u vanparničnom postupku, kojom je utvrđena nemogućnost fizičke deobe nepokretnosti i određeno da će se deoba zajedničke stvari izvršiti javnom prodajom. Kako kod stanova najčešće nije moguća fizička deoba, a kada se suvlasnici ne mogu dogovoriti oko prodaje, upućuje se predlog sudu da se stan proda i da se izvrši civilna deoba koja podrazumeva da sud izvrši prodaju nekretnine. Nakon prodaje, novac se deli među suvlasnicima, srazmerno veličini udela koji poseduju. U postupku prodaje preko suda, vrši se angažovanje procenitelja vrednosti nepokretnosti ili sudskog veštaka odgovarajuće struke, kako bi uradio procenu vrednosti nepokretnosti koja služi za određivanje početne cene na licitaciji.


Procena vrednosti stana