+381 60 480 5550

Procena vrednosti nekretnina

Procena vrednosti nekretnina je proces formiranja mišljenja o vrednosti nekretnina u određenim okolnostima, najčešće u trenutnim tržišnim uslovima. Procena vrednosti nekretnina je finansijska procena budućih koristi koje proističu od sticanja udela u imovini, odgovarajuće diskontovane tokom vremena kako bi se odrazio oportunitetni trošak i rizik posedovanja nekretnine.


Proces procene vrednosti nekretnine mora uzeti u obzir trenutne ekonomske, političke i društvene okolnosti, relevantne zakonske propise i standarde u industriji, koji imaju uticaj na ključne elemente vrednosti nekretnine:


Tražnja – težnja ili potreba da se poseduje nekretnina
Ograničenost ponude - nemogućnost brzog kreiranja ponude i reagovanja na tražnju
Upotrebljivost – mogućnost da budu zadovoljene potrebe vlasnika nepokretnosti
Prenosivost – mogućnost prenosa prava na nepokretnostima


Prilikom utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti, koristimo sva tri glavna metoda procene, i to komparativni metod, prinosni metod i troškovni metod. Za pravilno utvrđivanje vrednosti nepokretnosti je od ključnog značaja dobro poznavanje tržišta nekretnina, poznavanje odgovarajućeg zakonodavstva i dobro razumevanje konteksta, a što obezbeđuje da naše procene budu objektivne i realne.


Procena vrednosti nekretnina
ALFA Real Estate Beograd

Posedujemo dugogodišnje iskustvo u oblasti procena vrednosti nepokretnosti. Potvrda naše posvećenosti ispunjenju najviših profesionalnih standarda je veliki broj zadovoljnih klijenata, kao i saradnja sa svim vodećim bankama u Srbiji. Imajući u vidu da tokom procesa izrade procene vrednosti nepokretnosti u naš posed dolaze mnoge poverljive informacije, sa našim klijentima smo razvili profesionalni odnos zasnovan na uzajamnom poverenju i razumevanju.


Procena vrednosti nekretnina

Procena vrednosti

Procena vrednosti stana
Procena vrednosti kuće
Procena vrednosti lokala
Procena vrednosti poslovne zgrade
Procena vrednosti tržnog centra
Procena vrednosti hotela
Procena vrednosti hale
Procena vrednosti magacina
Procena vrednosti zemljišta