+381 60 480 5550

Procena vrednosti zemljista

Procena vrednosti građevinskog zemljišta

Procena vrednosti građevinskog zemljišta se vrši primenom komparativne i rezidualne metode. Na osnovu informacija o kupoprodajnim cenama zemljišta i nakon prilagođavanja vrednosti za faktor lokacije, mogućnost gradnje i vremena transakcije, vrši se utvrđivanje vrednosti komparativnom metodom. Ovaj metod daje veoma pouzdane rezultate na aktivnim tržištima gde postoji dovoljan broj ostvarenih kupoprodaja sličnih nepokretnosti.


Kada je građevinsko zemljište specifično i ne postoji dovoljan broj sličnih uporednih kupoprodajnih transakcija, ograničena je mogućnost upotrebe komparativne metode. U toj situaciji, primenljiva je rezidualna metoda, koja se koristi kada se vrednuju nedovršeni objekti ili građevinsko zemljište koje ima potencijal za izgradnju. Rezidualna vrednost zemljišta se definiše kao razlika između vrednosti nepokretnosti nakon završetka građevinskih radova i prosečnih troškova razvoja projekta, uzimajući u obzir dobit investitora koja se može ostvariti na konkretnom tržištu.


Procena tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta

Za utvrđivanje tržišne vrednosti koriste se podaci o tržišnim cenama poljoprivrednog zemljišta na određenoj teritoriji, kao i podaci o visini poreske osnovice za poljoprivredno zemljište, koju utvrđuje nadležna Uprava prihoda.


Procena vrednosti poljoprivrednog zemljista Procena tržišne vrednosti poljoprivrednog i građevinskog zemljišta

Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta se vrši primenom komparativne metode. Sledeći elementi su bitni prilikom određivanja vrednosti poljoprivrednog zemljišta:


- Lokacija – katastarska opština
- Bonitet – tip zemljišta, klasa
- Namena – pogodnost za određene vrste poljoprivredne delatnosti
- Udaljenost od naseljenog mesta
- Udaljenost od tvrdog puta
- Udaljenost od električne energije
- Udaljenost od izvorišta vode
- Mogućnost navodnjavanja