+381 60 480 5550

Procenitelj vrednosti nepokretnosti

Procenitelji vrednosti nepokretnosti su obučena lica koja daju stručno mišljenje o vrednosti neke nekretnine. Prema Zakonu o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, poslove vršenja procene vrednosti nepokretnosti, u skladu sa ovim zakonom, obavlja licencirani procenitelj. Mišljenje procenitelja o vrednosti neke nekretnine treba da bude objektivno, uključujući sve faktore relevantne za tu nekretninu, ali i nepristrasno u odnosu na one koji tu nekretninu poseduju ili one koji za pomenutu nekretninu pokazuju neku vrstu interesa.


Odredbe Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti primenjuju se na procene vrednosti nepokretnosti koje se vrše za potrebe:
1) zaključenja ugovora o kreditu obezbeđenih hipotekom i zaključenja drugih poslova finansijskih institucija obezbeđenih hipotekom;
2) utvrđivanja vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
3) prodaje nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka.


Procenitelj vrednosti nepokretnosti
ALFA Real Estate Beograd

Licencirani procenitelji mogu vršiti procenu vrednosti nepokretnosti koja je predmet izvršenja u izvršnom postupku koji se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.


Licencirani procenitelji mogu vršiti procene vrednosti nepokretnosti, kao i verifikaciju podataka iz registra cena nepokretnosti u postupku masovne procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti upisanih u katastar nepokretnosti.


Procenitelj vrednosti nepokretnosti
Procenitelj vrednosti nepokretnosti