+381 60 480 5550

Procena vrednosti
nepokretnosti

Analiza tržišta
i pravna analiza

Izrada elaborata
o konverziji

Verifikacija
procena

O nama

Alfa Real Estate je mlada firma koju čine vrhunski profesionalci iz oblasti procena vrednosti nekretnina sa više od 15 godina iskustva stečenog u međunarodnim proceniteljskim kućama i bankama. Mi smo eksperti u oblasti procena vrednosti nekretnina i investicionog savetovanja, ali pružamo i integrisane savetodavne usluge u oblasti nekretnina.


Naš tim lokalnih eksperata pruža savete o vrednosti nepokretnosti za sve tipove komercijalnih i stambenih nepokretnosti.

Naši eksperti su članovi Kraljevske organizacije stručnjaka (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS), tako da su naše procene usklađene sa RICS globalnim proceniteljskim standardima, kao i sa Međunarodnim proceniteljskim standardima koje objavljuje Savet za međunarodne proceniteljske standarde. Članovi našeg tima su lokalno licencirani da vrše procene u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Pored toga, članovi našeg tima su sudski veštaci ekonomsko-finansijske, građevinske kao i mašinske struke, tako da se naši izveštaji koriste kako u sudskim, tako i u izvršnim postupcima.

Alfa Real Estate

Alfa Real Estate striktno primenjuje globalne profesionalne i etičke standarde:

Postupati sa integritetom
Uvek pružiti visok standard usluge
Ponašati se na način koji promoviše poverenje u profesiju
Prema drugima se odnositi sa poštovanjem
Preuzeti odgovornost

Osnovne usluge

Dodatne usluge

Kontakt telefon


+381 60 480 5550